ریخته گریپگاه مدل

ریخته گری چیست ؟

ریخته گری شاخه ای گسترده در صنعت متالوژی و فلزات می باشد که در این مطلب سعی شده به صورت اجمالی و در عین حال دقیق ، عرصه های مختلف آن را کنکاش کنیم . از طراحی مدل ریخته گری و یا ساخت قالب ریخته گری گرفته تا شیوه های متفاوت از ریخته گری فلزات .
ساخت قالب ریخته گری - مدل سازی ریخته گریپگاه مدل

مدل سازی و ساخت قالب ریخته گری

ساخت قالب ریخته گری اولین گام در فرآیند ریخته گری فلزات است . از آنجا که در فرآیند ساخت قطعات فلزی به روش ریخته گری ؛ مدل ریخته گری ؛ پایه ریخته گری محسوب می گردد؛ بنابراین دانستن شیوه های مختلف ریخته گری و مدل سازی ریخته گری از اهمیت زیادی برخوردار است  زیرا شکل قالب ریخته گری ، شکل نهایی قطعه ریخته شده را تعیین می کند . برای ساخت قالب ریخته گری روش های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها ریخته گری دقیق است .