عمده فعالیت این واحد صنعتی ساخت مدل های ریخته گری دستی و ماشینی، ساخت صفحه مدل های خطوط ریخته گری اتوماتیک از قبیل خط دیزا، خط گیزاک، خط واگنر و … ، ساخت قالب های ریخته گری دقیق، ساخت قالب های ریژه و ساخت قالب های وکیوم می باشد.